Higher Saxophone Studies​

Higher Saxophone studies @ Stockholm University College
of Music Education SMI

Having commissioned and premiered over 50 original Concertos and chamber music for Soprano Saxophone, I feel it is time to share this musical treasure and the required techniques with the next generation of ambitious saxophonists.
I therefore encourage You to apply to the exciting learning centre SMI * University College of Music Education in Stockholm

http://www.smi.se/english/index.html

where You will also be trained in Saxophone methodology and all musical genres where the saxophone can be heard as well as in the pedagogy needed for You to pass this knowledge on to Your future students.

****************************************************************************

Högre saxofonstudier @ SMI

Stockholms Musikpedagogiska Institut

Efter att ha beställt och uruppfört över 50 solokonserter och kammarmusik för sopransaxofon, känner jag att det är dags att dela denna musikskatt och tillhörande teknik med nästa generation av ambitiösa saxofonister.
Vi uppmuntrar Dig därför att söka till det spännande studiecentrum som SMI är idag.

Du kommer också att utbildas i saxofonmetodik i alla tänkbara
musikgenrer där saxofonen kan höras samt utveckla pedagogiken som behövs för dig att förmedla denna kunskap till Dina framtida
studenter.

Anders Paulsson